Aktuelt

Velkommen til ny fiskesesong!

18. mai 2018
Sommeren står for døren, og de mange vann og tjern i Romeriksåsene lokker med gode fiskeopp­levelser. De fleste vannene er nå isfrie, og veiene åpnes igjen etter vinteren. Her er det muligheter for alle, enten du er dreven sportsfisker eller nybegynner. Tar du bilde fra fisketuren og sender oss, legger vi det gjerne ut på Facebook-siden vår. Vi premierer beste/fineste/kuleste bilde med et gavekort på 500 kr!

 

Kartlegging av vandringshindere for ørret

Vandringshindere 20. februar 2018
Naturlig reproduksjon hos ørret forutsetter gode gytebekker hvor kjønnsmoden ørret kan komme opp. Menneskelig påvirkning i form av kunstige vandrings­hindere har redusert gytemulighetene i mange bekker i Romeriksåsene, f.eks. ved demninger og kulverter. NJFF Akershus og Vannområde Leira–Nitelva samarbeider nå om å kartlegge vandringshindere for ørret i bekker og elver i vårt område og foreslår tiltak for utbedringer. Klikk på bildet for å lese den foreløpige rapporten.