Fiskekort

Ørreten vaker
Ørreten vaker
Fiskekortet gir deg rett til å fiske i alle vann, elver og bekker i RFAs område i Romeriksåsene (se kart). Vær oppmerksom på hvilke fiskeregler som gjelder. Fiskekort får du kjøpt på internett, på SMS, i butikker og i fiskekortkasser.

På internett
Klikk deg inn på vår side på Inatur. Her kan du velge hva slags kort du ønsker å kjøpe.

På SMS
Skriv kode, navn, adresse og postnummer og send til 1988. Summen vil automatisk trekkes fra telefonregningen. (Den gamle ordningen med å sende til 474 07 900 fungerer også fortsatt.) Kodene er:

1 døgn 3 døgn Årskort Årskort familie
Gjerdrum SF96D1 SF96D3 SF96S1 FF96S1
Holter SF97D1 SF97D3 SF97S1 FF97S1
Nannestad SF98D1 SF98D3 SF98S1 FF98S1
Nittedal–Hakadal SF99D1 SF99D3 SF99S1 FF99S1

Fiskekortet gjelder for hele RFAs område, men vi ber om at du velger den koden som best tilsvarer det området du skal fiske i.

Vipps
Nannestad JFF, Holter JFF og Nittedal–Hakadal SJFF tilbyr også Vipps-løsning for kjøp av fiskekort. Send riktig beløp til det Vipps-nummeret som er mest aktuelt for deg, eventuelt med en kommentar. Kvitteringen gjelder som fiskekort og må vises ved kontroll. Vipps-numrene er:

Nannestad JFF: 10770
Holter JFF: 22927
Nittedal–Hakadal SJFF: 515726

Butikker og fiskekortkasser
Nannestad: Shell-stasjonen, bomkassa ved Rustadsaga, hos Bror Lunde
Holter: Coop Eltonåsen, bomkassa i Øyungsvegen
Gjerdrum: Bunnpris på Ask, fiskekortkassa ved bommen ved veien fra Harasletta
Nittedal–Hakadal: Glømmi Sport, Gero Sportsfiske på Lillestrøm, fiskekortkassa innenfor bommen ved Aas gård

Priser

Voksne
1 døgn: 75 kr
3 døgn: 150 kr
Årskort: 400 kr
Årskort familie: 500 kr

Barn under 16 år
Barn under 16 år løser fiskekortet gratis, men må kunne framvise det ved kontroll. Årskortet kan kjøpes på Inatur og i butikker og fiskekortkasser.

Inntektene fra fiskekortsalget går først og fremst til fiskekultivering, dvs. innkjøp av settefisk, vedlikehold av utstyr, med mer. Arbeidet blir gjort på dugnad av frivillige i foreningene.