Fiske i Romeriksåsene

Bjertnessjøen
Bjertnessjøen
Fiskemulighetene er svært gode i de mange innsjøene, bekkene og elvene i Romeriks­åsene. Her er det mange innsjøer med fint ørretfiske, og mange muligheter for å ta med familien til “barnevennlige” vann. Det er ca. 100 innsjøer i RFAs område, der de fleste er middels store skogsvann med gode fiskemuligheter fra land.

Fiskebestander
Det er gode ørretbestander i de fleste innsjøene på Romeriksåsene. Årlig settes det ut ca. 2500 ørret, og i mange innsjøer er det nå selvreproduserende ørretbestander.

Abbor finnes også i mange innsjøer. Kvaliteten er på abboren er god, og i de fleste vann er det gode sjanser for å få abbor på 200–300 gram. Det er få bestander som er av “tusenbrødrekvalitet”. Romeriksåsene huser også andre arter som karuss, gjedde og røye.

De gode fiskebestandene er oppnådd etter lang tids fiskekultivering og kalking, som er gjort først og fremst ved dugnadsinnsats i lokalforeningene.

Beliggenhet
Romeriksåsene er åspartiet som ligger mellom Skedsmokorset i sør og Leirsjøen i nord. Området er lett tilgjenglig med bil for Akershus og Oslos befolkning og er mye brukt.