Fiskekart

Kartet nedenfor viser RFAs fiskekortområde og fiskemulighetene i de forskjellige vannene. Du kan velge å se informasjon om fiskearter, fluefiske, fiske fra båt og rasteplasser og overnatting (klikk på symbolet øverst til venstre). For å få større kart, klikk på symbolet øverst til høyre i kartet. Hvordan du kommer til de forskjellige vannene, ser du lettest på norgeskart.no. Inne på åsen er det dårlig mobildekning, så hvis du vil ha med deg kart, må du ta en utskrift av området fra norgeskart eller ta med et trykt kart.

Fiskearter
I Romeriksåsene er det rundt 90 fiskevann. De fleste har ørret og abbor, noen har bare ørret, noen få har røye, og i to vann er det gjedde. Ved å klikke på de blå og gule symbolene i kartet over kan man finne hvilke arter som finnes i hvilke vann, sammen med annen informasjon om vannet. Ikke alle vannene er beskrevet, men disse kan likevel være gode fiskevann.

Fluefiske
Mange av vannene egner seg for fluefiske, med gode fiskeplasser og/eller mulighet for å fiske fra båt eller bellybåt. Vannene er typiske skogsvann, hvor man finner døgnfluer, vårfluer, mygg, fjærmygg, knott, små stankelbein, maur, biller, med mer. Nærmere detaljer er vist i de gule symbolene i kartet. Artsobservasjonene i kartet kommer fra undersøkelser som er gjort i enkelte vann, og er ikke uttømmende. Det er også mulig å fiske med flue i de aller fleste vannene selv om de ikke er spesielt beskrevet i kartet.

Fiske fra båt
Det har blitt åpnet opp for fiske fra båt i en rekke vann. Fiske fra båt, kano, bellybåt eller flyte­ring er tillatt i: Råbjørn, Djupøyungen, Storøyungen, Smalgjermenningen/Kirkeby­gjermenningen, Gjerdrums­gjermenningen, Buvatnet og Nordre og Søndre Ryggevann. I tillegg er fiske fra bellybåt eller flytering tillatt i Tollevstjern, Dalstjern og Grimstjern i Nannestad, og i Stråsjøen og Svarttjern i Gjerdrum. Det er ikke tillatt å legge igjen båten (eller tilsvarende) ved vannet. Motorisert ferdsel, herunder bruk av el-motor, er ikke tillatt.

Rasteplasser og overnatting
Det er opparbeidet rasteplasser med benker og godkjente ildsteder mange steder. Det er også bygd laftede gapahuker som man kan overnatte i. I tillegg finnes det fire ube­tjente DNT-hytter til overnatting. Kartet ovenfor viser hyttene, gapahukene og noen av rasteplassene tilknyttet RFAs vann (klikk på symbolet øverst til høyre, deretter på “Rasteplasser og overnatting” i kolonnen til venstre).