Aktuelt

Nyheter om fiskemulighetene i Romeriksåsene blir lagt ut her. For generell informasjon om fisket og om RFA, se fanene ovenfor. Vi har også en Facebook-side hvor vi deler større og mindre nyheter.

Sommerens aktiviteter

De følgende arrangementene og mesterskapene er åpne for alle. Klikk på tittelen for mer informasjon. Du kan også besøke foreningenes nettsider eller Facebook-sider, hvor det også ligger informasjon om klubbmesterskap.

8. juni kl. 11–14 Familiedag Klubbhuset til Nannestad JFF
10. juni kl. 17.30–21 Romeriksåsen-cup i meitefiske, 1. dag Bjertnessjøen
17. juni kl. 17.30–21 Romeriksåsen-cup i meitefiske, 2. dag Råsjøen
21. juni kl. 18–20.30 Sommerfiskekonkurranse for barn Gjerdrumsgjermenningen m.m.
21.–22. juni kl. 18–10 Sommerfiskekonkurransen i Gjerdrum Gjerdrumsgjermenningen m.m.
22. juni kl. 10–18 Råsjøfestivalen Råsjøen
24. juni kl. 17.30–21 Romeriksåsen-cup i meitefiske, 3. dag Østre Herretjern
30. juni kl. 13.30–19 Romeriksåsen-cup i meitefiske, finale Råbjørn vest
10.–11. august kl. 18–09 15-timers fiskekonkurranse Stallen ved Storøyungen

 

Råsjø-prosjektet: Effekten av forsuring på gyting og overlevelse av ørretyngel

De fire større bekkene som renner ut i Råsjøen – Elsjøbekken, Stårsjøbekken, Botnetjerns­bekken og Trasletjernsbekken – er alle gytebekker for ørret. Én kommer fra et vann som blir hyppig kalket, én fra et vann som blir sjeldnere kalket, én fra et vann hvor kalkingen er avsluttet, og én fra et vann som ikke har vært kalket på mange år. I Råsjøen settes det ikke ut fisk, og vannet og bekkene egner seg derfor godt til økologiske undersøkelser. Det pågående forskningsprosjektet ble startet i 2015, først ledet av NJFF Akershus, deretter NIBIO. Det benyttes fastmonterte loggere som registrerer pH, temperatur og ledningsevne (som gjenspeiler saltholdighet) hver time, i tillegg til vann­prøver som sendes til analyse. Hvert år fanges det fisk som merkes med PIT-tags som legges inn under huden på fisken, og antenner montert ved bekken registrerer så fisken hver gang den passerer. Prosjektet har så langt resultert i to masteroppgaver. Resultatene viser at kalking gjenspeiles i vannkjemien, som igjen er avgjørende for ørretens reproduksjon. Lav pH (surt vann) og høye verdier av aluminium, som er et resultat av forsuring og er skadelig for fiskeyngel, gir dårligere overlevelse, og vi ser at både gjennom­gående dårlig tilstand, og kortere, sure episoder, virker negativt på fisken. Klikk på bildene for nærmere detaljer om funnene.

 

Fiske fra båt

Det har nå blitt åpnet opp for fiske fra båt i en del flere vann. De nye reglene er som følger:
Fiske fra båt, kano, bellybåt eller flytering er tillatt i: Råbjørn, Djupøyungen, Storøyungen, Smalgjermenningen / Kirkebygjermenningen, Gjerdrumsgjermenningen, Buvatn og Nordre og Søndre Ryggevann. I tillegg er fiske fra bellybåt eller flytering tillatt i Tollevstjern, Dalstjern og Grimstjern i Nannestad, og i Stråsjøen og Svarttjern i Gjerdrum. Det er ikke tillatt å legge igjen båten (eller tilsvarende) ved vannet. Motorisert ferdsel, herunder bruk av el-motor, er ikke tillatt.

 

Vipps overtar for SMS ved kjøp av fiskekort

Etter at alle foreningene har fått Vipps-nummer, har mange gått over til å bruke dette ved kjøp av fiskekort. Samtidig har salget på SMS gått kraftig ned.

Vår tilbyder av SMS-tjenester sluttet med salg av fiskekort fra 1. januar 2020, og i stedet for å starte opp med en ny tilbyder for et par år mens SMS-salget fortsetter å dale, har vi besluttet å stanse salget på SMS nå. Vi anbefaler alle å kjøpe fiskekort på Vipps, da dette gir minst gebyr for deg og RFA/foreningene! Men det er også fortsatt mulig å kjøpe fiskekort på Inatur og i enkelte butikker og fiskekortkasser (se fanen Fiskekort).

 

Fiskeutsett

De fire foreningene setter ut fisk hvert år for å opprettholde det gode fisket på Romeriks­åsen. Til sammen settes det ut rundt 2500 ørret fordelt på de mange vann og tjern. Innkjøp av fisk fra settefiskanlegget finansieres av fiskekortsalget; selve arbeidet gjøres på dugnad. Bildene viser fiskeutsett i Holter 22.9.