Aktuelt

Ny rapport om den økologiske tilstanden i Romeriks­åsene

Den økologiske tilstanden i bekker og vann i Romeriksåsene er blitt undersøkt flere ganger siden forsuringen var på sitt verste midt på åttitallet. Da ble det satt i gang storstilt kalking av vassdragene, som har fortsatt fram til i dag. En ny rapport fra NJFF Akershus viser at tilstanden er bedret i både bekker og vann, og at vannene er så å si friskmeldte – vel å merke i vann som er kalket jevnlig. I bekkene er det likevel fortsatt for dårlig tilstand, både for bunndyr og ørretyngel, noe som går utover den naturlige rekrutteringen av fiskebestandene. Den dårlige tilstanden skyldes sannsynligvis episoder med surt smeltevann om våren. Rapporten konkluderer at man må fortsette å kalke bekkene, samt ta vannprøver så tidlig som mulig etter snø­smeltingen.

 

Fiskeutsett

De fire foreningene setter ut fisk hvert år for å opprettholde det gode fisket på Romeriks­åsen. Til sammen settes det ut rundt 2500 ørret fordelt på de mange vann og tjern. Innkjøp av fisk fra settefiskanlegget finansieres av fiskekortsalget; selve arbeidet gjøres på dugnad. Bildene viser fiskeutsett i Holter 22.9.

 

Seks timers fiskefestival søndag 26. august

Fiskekonkurranse med fritt valg av redskap (bortsett fra garn/oter) arrangeres søndag 26. august. Oppmøte kl. 8.00 på Sveltihjel ved Hakkim, og påmelding 8.30–9.30. Det er valgfritt fiskevann innenfor en gangtid på 30 minutter hver vei. Fisketiden er 10.00–16.00, innveiing kl. 16.30. Deltakeravgift: Senior kr 100, junior kr 50.

 

Familiedag ved Råsjøen søndag 19. august


Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening ønsker velkommen til den årlige familiedagen ved Råsjøen søndag 19. august. Det blir aktiviteter og moro for store og små (klikk på bildet for større versjon). Vel møtt!

 

Sommerfiskekonkurranse 16.–17. juni på Gjerdrums­gjermenningen


Fiskegruppa i Gjerdrum JFF inviterer til årets sommerfiskekonkurranse, som er et hyggelig og sosialt arrangement for hele familien. Konkurransen varer fra 16.00 på lørdag til 10.00 søndag. Det kan fiskes i Gjerdrumsgjermenningen, Kirkebygjermenningen, Løvstadtjernet samt i elvene imellom. Det blir flotte premier. Se mer på GJFFs hjemmeside.

 

Fiskearrangement for barn på Mastutjern 7. juniFiskegruppa i Gjerdrum JFF inviterer alle barn til fisketur på Mastutjern torsdag 7. juni kl. 18.00–20.00. Arrangementet er gratis, og det er ingen forhåndspåmelding. Det blir premier til alle barn! GJFF stiller med noe utlånsutstyr til dem som ikke har, og instruktørene vil hjelpe til slik at flest mulig får fisk denne kvelden.

For mer informasjon, se Gjerdrum JFFs nettside.

 

Romeriksåscupen i meitefiske starter mandag 4. juni


Det er tid for den årlige cupen i tradisjonelt meitefiske, og følgende tider og steder er satt opp:

Mandag 4. juni – Bjertnessjøen 18–21
Mandag 11. juni – Råbjørn 18–21
Lørdag 16. juni – Råsjøstevne 13–16
Søndag 17. juni – Bjertnessjøen 14–20 (innlagt klubbmesterskap for Nannestad JFF)

Samme regler som tidligere år. For mer informasjon, se Nannestad JFFs nettside, eller ta kontakt.

 

Velkommen til ny fiskesesong!


Sommeren står for døren, og de mange vann og tjern i Romeriksåsene lokker med gode fiskeopp­levelser. De fleste vannene er nå isfrie, og veiene åpnes igjen etter vinteren. Her er det muligheter for alle, enten du er dreven sportsfisker eller nybegynner. Tar du bilde fra fisketuren og sender oss, legger vi det gjerne ut på Facebook-siden vår. Vi premierer beste/fineste/kuleste bilde med et gavekort på 500 kr!

 

Kartlegging av vandringshindere for ørret

Vandringshindere
Naturlig reproduksjon hos ørret forutsetter gode gytebekker hvor kjønnsmoden ørret kan komme opp. Menneskelig påvirkning i form av kunstige vandrings­hindere har redusert gytemulighetene i mange bekker i Romeriksåsene, f.eks. ved demninger og kulverter. NJFF Akershus og Vannområde Leira–Nitelva samarbeider nå om å kartlegge vandringshindere for ørret i bekker og elver i vårt område og foreslår tiltak for utbedringer. Klikk på bildet for å lese den foreløpige rapporten.