Fiskeregler

Følgende fiskeregler gjelder i RFAs område i Romeriksåsene:

  • Fiskekortet gjelder for hele RFAs område.
  • Fiskekortet er personlig.
  • Fiskekortet gjelder for fiske med stang fra land og isfiske med mindre annet er opp­lyst.
  • Fiske fra båt eller kano er tillatt i Djupøyungen, Storøyungen og Råbjørn. Bellybåt eller flytering kan brukes i Tollevstjern, Dalstjern og Grimstjern.
  • Det er forbudt å bruke oter og faststående redskap, f.eks. line eller garn.
  • I oktober er alt fiske forbudt i bekker og elver av hensyn til gytefisken. Forbudet gjelder også innenfor en sone på 100 meter fra inn- og utløpsos.
  • Ørret som er kortere enn 25 cm, skal settes levende, og såvidt mulig uskadd, ut igjen.
  • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
  • Gebyret for å fiske uten gyldig fiskekort er prisen for et årskort.
  • Familiefiskekortet gjelder for familiemedlemmer med samme bostedsadresse.

Nasjonalt er forvaltningen av innlandsfiske regulert i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. og Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps. I tillegg gjelder den lokale forskriften Forskrift om innlandsfiske, Oslo og Akershus. Relevante bestemmelser i loven og forskriftene er tatt med i punktene over.
fangst