Fiskeregler

Følgende fiskeregler gjelder i RFAs område i Romeriksåsene:

 • Fiskekort skal være løst før fisket påbegynnes. Det skal medbringes under hele fisket og framvises på forlangende.
 • Fiskekortet er personlig.
 • Fiskekortet gjelder for fiske med stang fra land og isfiske med mindre annet er opp­lyst.
 • Fiske fra båt eller kano er tillatt i Djupøyungen, Storøyungen og Råbjørn. Bellybåt eller flytering kan brukes i Tollevstjern, Dalstjern og Grimstjern.
 • Det er ikke tillatt med motor av noe slag på båt, heller ikke elektrisk.
 • Det er ikke tillatt å benytte oter eller faststående redskap, som f.eks. line eller garn. Utsett uten tilsyn anses som faststående redskap.
 • Ørret som er kortere enn 25 cm, skal settes levende, og såvidt mulig uskadd, ut igjen.
 • Å bruke levende fisk som agn er forbudt.
 • I oktober er alt fiske forbudt i bekker, elver og nærmere enn 100 meter fra inn- og utløpsos, av hensyn til gytefisken.
 • Gebyret for å fiske uten gyldig fiskekort er prisen for et årskort. Grove overtredelser av fiskereglene kan medføre politianmeldelse.
 • Familiefiskekortet gjelder for familiemedlemmer med samme bostedsadresse.

Nasjonalt er forvaltningen av innlandsfiske regulert i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. og Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps. I tillegg gjelder den lokale forskriften Forskrift om innlandsfiske, Oslo og Akershus. Relevante bestemmelser i loven og forskriftene er tatt med i punktene over.
fangst