Hva foreningene gjør

Tynnefiske etter abbor
Tynnefiske etter abbor
De lokale jeger- og fiskerforeningene jobber målrettet og langsiktig for å sikre gode fiskemuligheter i Romeriksåsene. Arbeidet omfatter:

  • vannprøvetaking for å overvåke surhetsgraden i vannet på oppdrag fra Fylkesmannen;
  • bekkerestaurering for å bedre forholdene for gytefisk og yngel;
  • innkjøp og utsetting av ørret i en lang rekke vann;
  • utfisking av ørekyte;
  • tynnefiske etter abbor;
  • tilrettelegging med gapahuker, klopper og lignende.

Foreningene arrangerer også konkurranser i isfiske, meitefiske med mer, fra lokalt nivå til fylkesmesterskap, og de bidrar til gjennomføring av festivaler og andre arrangementer. Alt arbeidet gjøres på dugnad av engasjerte medlemmer.

Jeger- og fiskerforeningene som er tilsluttet RFA, er:

Nannestad JFF   Nannestad jeger- og fiskerforening

Holter JFF   Holter jeger- og fiskerforening

Gjerdrum JFF   Gjerdrum jeger- og fiskerforening

Nittedal-Hakadal SJFF   Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening