Fiskekort

Ørreten vaker
Ørreten vaker
Fiskekortet gir deg rett til å fiske i alle vann, elver og bekker i RFAs område i Romeriksåsene (se kart). Vær oppmerksom på hvilke fiskeregler som gjelder. Fiskekort får du kjøpt med Vipps, på internett, i appene AnglerID og Perfish, i butikker og i fiskekort­kasser.

Vipps
Bruk gjerne Vipps når du skal kjøpe fiskekort. Du slipper gebyr, og mest mulig av beløpet går til RFA/foreningene, dvs. fiskekultivering. Send riktig beløp (se nedenfor) til det aktuelle Vipps-nummeret, gjerne merket “Fiskekort”. Kvitteringen gjelder som fiskekort og må vises ved kontroll. Vipps-numrene er:

Nittedal–Hakadal SJFF: 515726
Nannestad JFF: 10770
Holter JFF: 22927
Gjerdrum JFF: 20273

På internett
Klikk deg inn på vår side på Inatur. Her kan du velge hva slags kort du vil kjøpe.

Butikker og fiskekortkasser
– Glømmi Sport i Nittedal
– Fiskekortkassa innenfor bommen ved Aas gård
– Gero Sportsfiske på Lillestrøm
– Bomkassa i Øyungsvegen
– Hos Bror Lunde, Bjertnessjøvegen

Priser

Voksne
1 døgn: 75 kr
3 døgn: 150 kr
Årskort: 400 kr
Årskort familie: 500 kr

Barn under 16 år
Barn under 16 år løser fiskekortet gratis, men må kunne framvise det ved kontroll. Års­kortet kan kjøpes på Inatur og i butikker og fiskekortkasser.

Inntektene fra fiskekortsalget går først og fremst til fiskekultivering, dvs. innkjøp av settefisk, vedlikehold av utstyr, med mer. Arbeidet blir gjort på dugnad av frivillige i foreningene.