Om oss

Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) er et samarbeidsorgan for grunneiere, grunn­eier­lag og jeger- og fiskerforeninger i Romeriksåsenes område. Formålet er å samordne fiskeinteressene i området med sikte på å fremme fiskebestandene og bedre fiske­mulig­hetene for allmennheten. RFA administrerer fiskekort for området.

Djupøyungen
Djupøyungen
RFA består av Gjerdrum JFF, Holter JFF, Nannestad JFF, Nittedal og Hakadal SJFF, Gjerdrum Fjellstyre, Gjerdrum grunneierlag, Nannestad Almenning, Holter Almenning og Aas gård.

Kontaktinformasjon:
E-post: post@rfa.no
Styreleder Helge Lundby: tlf. 91876981

Post- og besøksadresse:
RFA
c/o NJFF Akershus
Industriveien 8
1481 Hagan

Styret består i 2018 av:

Styreleder Helge Lundby Holter JFF
Styremedlem Atle Wenger Nannestad JFF
Styremedlem Reidar Belseth Nittedal–Hakadal SJFF
Styremedlem Thomas Langerud Gjerdrum JFF

RFAs vedtekter